Gillar du att läsa romaner? Vill du skriva som din favoritförfattare, även när du skriver rapporter i jobbet? Kryddar du dina kundbrev med blommiga metaforer? Var försiktig med att blanda ihop skönlitteratur med de texter du skriver i jobbet.

Vad skiljer då bruksexter från skönlitteratur? Varför fungerar inte de skönlitterära greppen i ditt protokoll? Låt mig ge några exempel på skillnaden mellan dessa genrer:

Skönlitteratur Brukstext
Varierar ofta ordvalet för att inte trötta ut läsaren Var konsekvent. Använd alltid samma beteckning för en och samma sak.
Broderar ut texten, gör avstickare. Skriv effektivt. Gå rakt på sak.
Tillåtet att bryta mot skrivregler för att skapa bättre rytm. Skriv korrekt, följ gängse skrivregler.
Använder metaforer och bildspråk. Visa med exempel, tabeller och bilder.
Ofta kronologisk disposition. Även associativ disposition är vanlig. Skriv det viktigaste först.
Tillåtet att experimentera. Ofta finns mallar eller konventioner som avgör hur texten ska se ut.
Tillåtet att ljuga hur mycket som helst. Krav på sanningshalt och sakinnehåll.

En brukstext som innehåller för många av de skönlitterära elementen blir oprecis och får svårare att föra fram budskapet. Så låt dig inte lockas av de skönlitterära knepen när du skriver texter i jobbet.

 

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, skriva lättlästa texter eller ta fram språkliga riktlinjer för text.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This