Ibland hör man att det skulle vara en betydelseskillnad mellan de två ordvarianterna sallad och sallat. Regeln brukar gå ut på att sallad är en maträtt och att sallat är en växt. Men idag rekommenderas inte att man gör den här skillnaden. Språkrådet säger i sin frågelåda att ”skillnaden har mycket litet stöd i språkbruket”.

Själv skulle jag säga att uppfattningen att orden har två skilda betydelser är mycket vanlig, och om du slår upp orden på Wikipedia eller i läser i något odlingsforum på nätet så kommer du att hitta texter som menar att den här skillnaden existerar.

I Svenska akademiens ordlista så står det att sallad är både en ”typ av grönsak” och en ”maträtt”, medan sallat bara är en ”typ av grönsak”.

Dagens språkvård rekommenderar alltså ingen skillnad i användning mellan de två orden. Använder du sallad i båda betydelserna så följer du dessutom både Svenska akademiens ordlista och Språkrådets rekommendation.

Vill du ha tydliga och korrekta texter?

Vill du och din arbetsplats ha tydliga och korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Som språkkonsult skriver och omarbetar jag svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This