Att använda punktlistor i din text underlättar för läsaren när du räknar upp saker. Om du märker att en mening med en uppräkning blir lång kan det vara ett tecken på att du ska göra en punktlista av den. Exempel på sådant som kan passa i en punktlista är

 • avdelningar som omfattas av en omorganisation
 • saker som du ska göra
 • ämnen som en föreläsning handlar om
 • symptom på en sjukdom
 • villkor för att en försäkring ska gälla.

Det kan också vara helt andra saker förstås.

Punktlistor är bra för att lyfta fram viktig information eller tydliggöra något komplicerat. En punktlista sätter fokus på ett område och gör texten luftigare och mer varierad.

Ge punktlistan en inledande fras

En punktlista kan inte stå för sig själv i texten utan den ska alltid ha en inledande fras. Det gäller även om punktlistan kommer direkt efter en rubrik.
Den här punktlistan saknar inledande fras efter rubriken:

Åtgärdsförslag

 • Stärk fokus på utbildningsaspekterna i notarietjänstgöringen.
 • Identifiera vilka arbetsuppgifter som är centrala för att uppfylla notarietjänstgöringens syfte.
 • Se över de mål som tilldelas notarier för dömande på egen behörighet.
 • Öka tydligheten kring vilka arbetsuppgifter som ingår i notariens arbete.

Skriv punktlistan så här i stället, med en inledande fras:

Åtgärdsförslag

Vi föreslår följande åtgärder för att notarierna ska få en mer allsidig utbildning:

 • Stärk fokus på utbildningsaspekterna i notarietjänstgöringen.
 • Identifiera vilka arbetsuppgifter som är centrala för att uppfylla notarietjänstgöringens syfte.
 • Se över de mål som tilldelas notarier för dömande på egen behörighet.
 • Öka tydligheten kring vilka arbetsuppgifter som ingår i notariens arbete.

Ibland fungerar det att förstå texten i båda fallen, för att rubriken i kombination med punktlistan gör att budskapet framgår ändå. Men jag har sett många exempel på listor som är riktigt svåra att tolka, beroende på att skribenten har missat den inledande frasen. Ta därför för vana att alltid ge punktlistan en inledande fras.

Punktlistor kan ersätta för det första, andra och tredje

Innehåller din text fraserna för det första, för det andra och även för det tredje? Om det blir fler än två ordningstal i din uppräkning brukar en numrerad lista passa bra.

Listan ersätter fraserna för det första och så vidare – du ska alltså inte skriva ut dem i listan. Här är ett exempel på en text som kan ersättas med en numrerad lista:

Denna avhandling har tre syften: för det första att noggrant analysera det arbete som bedrivs på ett antal avdelningar inom organisationen, för det andra att ställa det arbete som dessa avdelningar bedriver i relation till den nationella nivån och för det tredje att analysera förhållandet mellan det arbete som ett antal avdelningar bedriver på lokal nivå och hur uppdraget formuleras på nationell nivå.

Så här kan den se ut som numrerad punktlista:

Denna avhandling har tre syften:

 1. att noggrant analysera det arbete som bedrivs på ett antal avdelningar inom organisationen
 2. att ställa det arbete som dessa avdelningar bedriver i relation till den nationella nivån
 3. att analysera förhållandet mellan det arbete som ett antal avdelningar bedriver på lokal nivå och hur uppdraget formuleras på nationell nivå.

Skippa komma och och

Leden i en punktlista ska aldrig avslutas med komma. De ska inte heller samordnas med och, eller eller samt. Om du har skrivit punktlistan på rätt sätt behöver du inget av det här. Om punktlistan blir otydlig utan kan det bero på att satsen som inleder punktlistan inte fungerar. Då behöver du skriva om den.

Läs mer om reglerna för punktlistor

I ett av mina tidigare språkbrev får du fler tips och regler för att skriva punktlistor, till exempel när det ska vara stor bokstav, kolon och punkt i punktlistan. Läs gärna språkbrevet Skriv punktlistor.

Behöver din arbetsplats korrekta och tydliga texter?

Behöver din arbetsplats korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Jag skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig, Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska på Klartext, för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This