Uppdatering: den 1 januari 2019 började en ny spellag att gälla, som gör att det inte längre är förbjudet att ordna tävlingar där vinnaren utses med hjälp av slumpen. Olika sociala medier, till exempel Facebook, har dock specifika regler för vad man får göra och inte göra. Håll dig alltid uppdaterad om både vilka lagar som gäller generellt och vad som är tillåtet att göra på den plattform där du planerar att ordna en tävling.

Tävlingar är vanliga i till exempel sociala medier och nyhetsbrev. Ska du ordna en tävling? Gör gärna det, men se till att du inte bryter mot lotterilagen. Här får du några tips på vad du kan tänka på. Kolla alltid upp vilka regler som är aktuella just nu och för den typ av tävling som du planerar.

Undvik lotterier

Ofta ser man tävlingar där vinnaren lottas ut med hjälp av slumpen. Då blir det ett lotteri och inte en tävling. För att ordna ett lotteri måste du ha tillstånd, och det får man i princip aldrig som företag eller privatperson. För att ordna ett lotteri måste man, enligt Lotteriinspektionen (uppdatering: numera Spelinspektionen), vara ”en svensk juridisk person, som är en ideell förening och som enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet.” Då kan man få ordna lotterier i samband med ”offentlig nöjestillställning”. Till exempel kan en skolklass få ha ett lotteri på en marknad, eller en idrottsförening i samband med ett idrottsevenemang.

De tävlande måste göra en prestation

För att din tävling inte ska räknas som ett lotteri måste de tävlande utföra någon typ av prestation. Det kan till exempel handla om att svara på kunskapsfrågor eller skriva en slogan. Det får inte vara för enkelt, för då kan det ändå räknas som ett lotteri. I vissa fall kan det godkännas som tävling om deltagarna först ska utföra en prestation och vinnaren sedan väljs med hjälp av slumpen.

Om du ordnar ett lotteri utan att ha tillstånd kan du dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader. För att ordna en tävling behöver du inget tillstånd – men det kräver alltså att din tävling verkligen är en tävling.

Vanligt att bryta mot lagen

Men, tänker du nu, jag ser ju nästan dagligen tävlingar på Facebook där vinnaren lottas fram. Ja, så vanligt är det. Och nu vet du att de som ordnar sådana tävlingar bryter mot lagen. Det är även förbjudet att sprida information om en sådan tävling som bryter mot lotterilagen. Däremot är det inte förbjudet att delta i sådana tävlingar.

Tips för dig som vill ordna en tävling

Många som ordnar tävlingar i sociala medier eller nyhetsbrev bryter alltså omedvetet mot lotterilagen. Dessutom finns det regler i marknadsföringslagen som du behöver följa när du ordnar en tävling. Här kommer en checklista på saker att tänka på när du ordnar en tävling:

  • Se till att vinnaren utses med hjälp av kunskapsfrågor eller någon annan prestation, inte genom lottning.
  • Informera tydligt och enkelt om tävlingsuppgiften och om tävlingens villkor, tidsgränser och andra begränsningar.
  • Om tävlingen är en del i ett företags marknadsföring får du inte försöka dölja det på något sätt.
  • Om tävlingsdeltagarna måste köpa något för att kunna vara med i tävlingen måste du tydligt informera om det och om vad det kostar.
  • Tala om hur vinnarna utses, hur bedömningen går till och vad som avgör vem som vinner. Om det finns en jury ska du tala om vilka som ingår i den. Se till att tävlingsbidragen bedöms opartiskt.
  • Tala om var och när namnen på vinnarna kommer att publiceras. Du måste publicera namnet till exempel i en tidning eller på en webbplats. Det räcker inte med att bara meddela vinnarna personligen.
  • Beskriv priserna och berätta hur mycket de är värda.
  • Informera om att vinnarna kan behöva betala skatt för vinsten. Om vinsten är värd mer än 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor, ska vinnaren betala skatt på den. År 2014 innebär det 1 500 kronor. Om vinsten är värd mer ska vinnaren betala skatt på den på samma sätt som på vanlig lön.
  • Samma villkor ska gälla för alla som deltar i tävlingen.

Vill du veta mer? Här hittar du mer information hos Spelinspektionen:

Vad är ett lotteri?
Lotterier, frågor och svar

Behöver du tävlingstext?

Behöver du hjälp med att skriva texter, till exempel till en tävling i ett nyhetsbrev eller i sociala medier? Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This