Klarspråk, vad är det egentligen? I början av sommaren blev den äntligen klar – definitionen av klarspråk. Så här lyder den:

”språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna”

Du som brukar läsa det här språkbrevet vet redan att en av de viktigaste faktorerna för att en text ska vara begriplig är att den är anpassad efter den som ska läsa den. Därför är det mycket välkommet för oss språkkonsulter och andra som gör texter begripliga att den förutsättningen finns med i definitionen av klarspråk.

I anmärkningen till definitionen står det:

Tydligt språk ska tolkas som motsatsen till onödigt komplicerat språk, till exempel komplicerad meningsbyggnad, ålderdomligt ordval och otydliga samband mellan meningarna. Vad som är tydligt är alltså inte beroende av mottagarna. Det kan dock förändras över tid och dessutom skilja sig mellan textgenrer.

Begripligt språk ska tolkas som att språket är anpassat så att mottagarna bör kunna förstå. Det innebär att den som till exempel skriver en text ska tänka på läsarna när hen väljer ut vilken information texten ska innehålla, i vilken ordning innehållet ska presenteras och vilka ord som ska användas.”

Mottagaranpassning är en del av klarspråk

Jag är extra nöjd med att definitionen är tydlig med att det finns två delar i klarspråk: att skriva okomplicerat och att skriva mottagaranpassat. En vanlig missuppfattning är annars att det jag och mina kolleger arbetar med främst handlar om den första delen i definitionen, att skriva okomplicerat. Men då har man inte förstått hur stor nytta en språkkonsult faktiskt kan göra.

Hur arbetar man med klarspråk?

Vid sidan av definitionen för klarspråk finns även termen klarspråksarbete definierad. Definitionen lyder

”systematiskt arbete för att få språklig kommunikation mellan sändare och mottagare att fungera så effektivt som möjligt med hjälp av klarspråk”

Se där, en definition av mitt jobb!

Här kan du läsa hela definitionen av klarspråk i Rikstermbanken.

Skriver du klarspråk?

Skriver du texter för en myndighet eller ett företag? Vill du försäkra dig om att de är skrivna på klarspråk? Jag har många års erfarenhet av att granska och skriva texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Vill du att jag ska kvalitetssäkra texterna på din arbetsplats? Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Vill du lära dig att skriva klarspråk i jobbet? Varmt välkommen till självstudiekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This