När jag granskar texter stöter jag ibland på ord som inte alls är felaktiga men som ändå kan störa läsningen. Här har jag valt ut några exempel:

Ordet används ju på många olika sätt. Det användningssätt som kan störa läsningen är när läsaren inte vet om det ska betyda när eller eftersom.

Läs till exempel de här meningarna:

Även nätverken blir betydligt effektivare då det finns någon som ansvarar för att frågan blir löst.

Då myndigheten ska svara på allmänhetens frågor fungerar många gånger experter som en avlastning

Är det som i när eller som i eftersom? Förtydliga för läsaren genom att välja orden när eller eftersom istället för .

Notera

Tänk på att ordet notera kan betyda flera olika saker. Om det kan vara det minsta osäkert hur ordet ska tolkas rekommenderar jag dig att använda till exempel lägga märke till eller anteckna istället.

Kring

När jag slår upp prepositionen kring får jag två betydelser:

  1. med position i ring omslutande det givna föremålet
  2. åt alla håll.

Så långt är allt väl. Men ibland ser jag texter där kring har fått ersätta alla möjliga prepositioner. Vad sägs till exempel om att diskutera kring en fråga, förhandla kring ett ämne eller göra studier kring ett system?

Om vi byter ut andra prepositioner mot kring riskerar vi att få en otydlig text med oklara samband. En diskussion kring en fråga kan låta som om man bara diskuterar andra saker men aldrig kommer till själva frågan.

Var alltså försiktig med att överanvända prepositionen kring. Om du är osäker på vilken preposition som hör till ett uttryck kan du med fördel slå upp det i konstruktionsordboken Svenskt språkbruk.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This