Ett språkfel som irriterar många språkmedvetna läsare, och som det därför kan vara bra att undvika, är att blanda olika varianter av från … till och mellan … och. Rubriken till det här språkbrevet är ett exempel på det. Jag ska förklara vad jag menar.

Det finns två huvudsakliga korrekta uttryck här:

  • Från 35 till 40 minuter.
  • Mellan 35 och 40 minuter.

Det går också bra att uttrycka från … till med ett tankstreck, alltså strecket som är snäppet längre än ett vanligt bindestreck:

  • 35–40 minuter.

Blanda inte från, till och mellan

Problemet uppstår när man börjar blanda de här uttrycken. Här följer två exempel där uttrycken används felaktigt:

  • Bilresan tog mellan 35 till 40 minuter.
  • Bilresan tog mellan 35–40 minuter.

Mellan kombineras med och. Från kombineras med till. Tankstrecket behöver inte kombineras med några ord alls, eftersom det ofta betyder från … till. Ibland kan det även betyda bara till, som i ta en matsked 1–2 gånger om dagen.

Vill du ha tydliga och korrekta texter?

Vill du ha tydliga och korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Som språkkonsult skriver och omarbetar jag svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This