Behöver du lättlästa texter, alltså texter som är enklare att läsa än de vanliga texterna? Kanske ska det finnas en lättläst del av organisationens webbplats eller en lättläst version av en informationsbroschyr?

Tänk på att avsätta tillräckligt med tid till att jobba med texterna – även om ni tar in en extern skribent. I det här språkbrevet skriver jag mer om det, och du får även fler tips om att ta fram lättlästa texter.

Vem ska läsa den lättlästa texten och varför?

Bestäm syfte och målgrupp. Det behövs även för lättlästa texter.

Jag får ibland frågan om jag kan skriva lättlästa texter, men kunden vet inte vilken målgruppen är. Då måste jag be hen att fundera igen på vem som behöver texten och varför. Utan syfte och målgrupp blir den lättlästa texten meningslös – den behövs inte eftersom ingen ska läsa den. Om det finns många olika grupper – med olika läshinder – som behöver era lättlästa texter så behöver ni välja en primär målgrupp att skriva texterna till. Det kan till exempel vara personer med dyslexi, personer som inte kan så mycket svenska eller personer med en lättare mental funktionsnedsättning.

Börja med en del av texten

Börja med en liten text. Om det är en lång text som ska omarbetas så är mitt tips att börja med en kortare del av texten, kanske några sidor. Är det flera olika texter som ska omarbetas så börja med en av texterna.

Min erfarenhet är nämligen att lättlästa texter kräver fler beslut än vanliga begripliga texter. För en del av lättlästläsarna behövs fler och längre förklaringar av svåra ord och begrepp – samtidigt som texterna behöver vara korta. Ibland behöver man välja bort mycket information för att texten ska bli lättläst. Att bestämma vilken nivå texterna ska ligga på kräver minst två omarbetningar. Då är det bra att börja med en kortare text och se vilka övergripande beslut som går att fatta om texten redan där. Därefter jobbar ni vidare på ett liknande sätt med resten av texterna.

Avsätt tid för att gå igenom texterna

Oavsett om ni har en intern lättlästskribent eller om ni anlitar någon extern behöver ni avsätta tid för att gå igenom texterna. Så här kan arbetsgången se ut:

  1. Skribenten tar fram en första version av lättlästa texter.
  2. De inblandade hos er läser igenom texterna. Att gå igenom texter tar tid; se till att alla har avsatt den tiden.
  3. Ni går igenom texterna på ett möte – med eller utan skribenten om hen kommer utifrån. Ni behöver fatta beslut om bland annat textens längd, stil, ordval, vilka begrepp som behöver förklaras och vilken information som ska vara med.
  4. Skribenten tar fram en andra version efter den gemensamma diskussionen eller efter återkoppling från er.
  5. Ni läser igenom texterna igen.
  6. Eventuellt behövs ytterligare en genomgång för att spika detaljerna.

Lycka till med era lättlästa texter!

Behöver du lättlästa texter?

Behöver du och din arbetsplats lättlästa texter? Jag skriver gärna lättläst för olika målgrupper. Varmt välkommen att kontakta mig.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This