Språkgranskning och korrekturläsning

Behöver din arbetsplats hjälp med språkgranskning eller korrekturläsning av texter? Jag har många års erfarenhet av att hjälpa företag, myndigheter och andra organisationer att göra texter begripliga.

Språkgranskning pågår. Språkkonsulten Jenny Forsberg vid datorn.
Jenny Forsberg erbjuder språkgranskning och korrekturläsning

Språkgranskning och korrekturläsning – vad är skillnaden?

Korrekturläsning innebär att jag kontrollerar att texten är korrekt och att den följer dagens skrivregler, till exempel det som står i Språkrådets frågelåda. Korrekturläsning är den första nivån av språkgranskning. Då kommer man bara åt det ytligaste, till exempel stavfel och felaktiga kommatecken.

De flesta texter behöver dock en mer avancerad granskning. Då anpassar jag texten efter syfte och målgrupp, kontrollerar ordval och stil och ser till att texten hänger ihop. Jag kan även arbeta med rubriker och struktur för att lyfta fram budskapet.

Här kan du läsa mer om de olika nivåerna av språkgranskning.

De flesta texter behöver omfattande språkgranskning

När du kontaktar mig brukar jag vilja se texten först. Jag ställer också frågor om textens syfte och målgrupp. Genom att analysera texten och sammanhanget kan jag, i samråd med dig, avgöra vilken nivå av granskning som texten behöver.

Man kan tro att en text som är genomtänkt bara behöver en korrekturläsning, det vill säga att det bara är ytliga språkfel som behöver rättas till. Men det är nästan bara texter som är skrivna av professionella skribenter som klarar sig med en enkel korrekturläsning. Annars brukar det behövas en mer avancerad språkgranskning. När jag har gått igenom texten är den korrekt, begriplig och anpassad efter läsarna.

Kontakta mig för att beställa språkgranskning

Har din arbetsplats texter som behöver korrekturläsning eller språkgranskning? Eller har du frågor om hur jag kan hjälpa till med era texter?

Jag granskar de flesta typer av texter. Det kan handla om webbtexter, rapporter, artiklar, broschyrer, kundbrev och marknadsmaterial. Kontakta mig så kan jag titta på texten och föreslå vad den behöver, inklusive ett kostnadsförslag.


Få förslag med Spåra ändringar i Word

När jag granskar texter använder jag Spåra ändringar-funktionen i Word. På så sätt ser du tydligt vilka ändringar jag föreslår och kan själv välja vilka förslag du vill behålla. Du får också pedagogiska förklaringar av mer komplexa ändringsförslag.

Exempel på granskad text

Så här kan en mening se ut när jag har språkgranskat den:

Före:

När en ansökan om försäkring inkommer till bolaget gör berörd handläggare en riskanalys till bedömande av om försäkring skall meddelas och, i sådana fall, om några särskilda villkor skall påföras avtalet (reservationer).

Efter:

När vi får in en försäkringsansökan gör vi en riskanalys för att bedöma om du kan få en försäkring hos oss och om din försäkring ska ha några särskilda villkor.

Det här kan en språkgranskning förbättra

Det här är några saker som ofta behöver förbättras i texter:

Behöver du språkgranskning av texter på din arbetsplats? Varmt välkommen att höra av dig!

Share This