Språkgranskning och korrekturläsning

Språkgranskning och korrekturläsning av texter – behöver din arbetsplats hjälp med det? Jag har många års erfarenhet av att språkgranska och korrekturläsa texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Språkgranskning pågår. Språkkonsulten Jenny Forsberg vid datorn.
Jenny Forsberg erbjuder språkgranskning och korrekturläsning

Språkgranskning och korrekturläsning – vad är skillnaden?

Korrekturläsning innebär att jag kontrollerar att texten är korrekt och att den följer dagens skrivregler. En korrekturläsning är en språkgranskning på nivå 1. Då kommer man bara åt det allra ytligaste, till exempel stavfel och felaktiga kommatecken.

När jag gör en mer avancerad granskning anpassar jag texten efter syfte och målgrupp, kontrollerar ordval och stil och ser till att texten hänger ihop på ett tydligt sätt. Det kallas nivå 2.

Det finns även en nivå 3. Då arbetar jag med rubriker och struktur (eller disposition som det också heter) för att lyfta fram textens budskap, så att den kommunicerar det den ska.

Här kan du läsa mer om de olika nivåerna av språkgranskning.

Ofta behöver texten en mer omfattande språkgranskning

Det är lätt att tro att en text som är genomtänkt bara behöver en korrekturläsning, det vill säga att det bara är ytliga språkfel som behöver rättas till. Oftast är det dock inte så. Det är i princip bara texter som är skrivna av professionella skribenter, journalister, språkkonsulter, copywriters och liknande som klarar sig med en enkel korrekturläsning – annars brukar det behövas en mer avancerad språkgranskning.

När jag får in en förfrågan om korrekturläsning ber jag att få se texten först. Då frågar jag också efter textens syfte och målgrupp. När jag tittar på texten så visar det sig oftast att den behöver granskas på nivå 3. Texten behöver helt enkelt anpassas bättre efter den som ska läsa den.

Det här är några saker som ofta behöver förbättras i texter:

  • De behöver struktureras om så att det viktigaste står först i texten.
  • De behöver du-tilltal – texten skriver om läsaren i stället för att rikta sig direkt till läsaren.
  • De har en för byråkratspråklig stil.

Texter som behöver granskas på nivå 2 kan till exempel vara akademiska texter, där strukturen och rubrikerna redan är fastslagna enligt en mall och inte ska ändras.

En granskning på nivå 2 eller 3 behövs särskilt när en text är skriven av flera olika skribenter eller är skriven i en organisation som traditionellt använder en byråkratisk eller akademisk stil.

När jag gör en omarbetning på nivå 2 eller 3, för din organisation får ni både korrekturläsning och språkgranskning, eftersom korrekturläsningen är den första nivån och alltså ingår i de andra nivåerna.

Hur vet jag vad texten behöver?

Det enklaste sättet att få veta om texten behöver korrekturläsning eller språkgranskning är att mejla den till mig. Då kan jag titta på den och föreslå vad texten behöver, inklusive ett kostnadsförslag.

Hör av dig när du behöver språkgranskning och korrekturläsning

Har din arbetsplats texter som behöver korrekturläsning och språkgranskning? Jag granskar de flesta typer av texter, till exempel webbtexter, rapporter, artiklar, broschyrer, kundbrev och marknadsmaterial. Varmt välkommen att kontakta mig, Jenny Forsberg, för att diskutera vad ni behöver.

Share This