Korrekturläsning och språkgranskning

Behöver din arbetsplats hjälp med korrekturläsning och språkgranskning av texter? Jag har många års erfarenhet av att korrekturläsa och språkgranska texter åt företag och myndigheter. Hör gärna av dig till mig på jenny@iklartext.se för att få ett kostnadsförslag.

Språkgranskning pågår. Språkkonsulten Jenny Forsberg vid datorn.
Jenny Forsberg erbjuder språkgranskning och korrekturläsning

Korrekturläsning och språkgranskning – vad är skillnaden?

Korrekturläsning innebär att jag kontrollerar att texten är korrekt och att den följer dagens skrivregler. En korrekturläsning är en språkgranskning på nivå 1. Då kommer man bara åt det allra ytligaste, som stavfel och felaktiga kommatecken.

När jag gör en mer avancerad språkgranskning än bara korrekturläsning anpassar jag texten efter syfte och målgrupp, kontrollerar ordval och stil och ser till att texten hänger ihop på ett tydligt sätt. Detta kallas nivå 2.

När jag språkgranskar på nivå 3 arbetar jag även med rubriker och struktur (eller disposition som det också heter) för att lyfta fram textens budskap, så att den kommunicerar det den ska.

Här kan du läsa mer om de olika nivåerna av språkgranskning.

Ofta behöver texten en mer omfattande språkgranskning

Det är lätt att tro att en text som är genomtänkt bara behöver en korrekturläsning, det vill säga att det bara är ytliga språkfel som behöver rättas till.

Oftast är det dock inte så. Det är i princip bara texter som är skrivna av professionella skribenter, journalister, språkkonsulter, copywriters och liknande som klarar sig med en enkel korrekturläsning – annars brukar det behövas en mer avancerad språkgranskning.

När jag får in en förfrågan om korrekturläsning ber jag att få se texten först. Jag frågar också efter textens syfte och målgrupp. När jag tittar på texten så visar det sig oftast att den behöver en språkgranskning på nivå 3. Texten behöver helt enkelt anpassas bättre efter den som ska läsa den. Några saker som jag ofta ser i texter är att

  • de behöver struktureras om så att det viktigaste står först i texten
  • de behöver du-tilltal – texten skriver om läsaren i stället för att rikta sig direkt till läsaren
  • de har en för byråkratspråklig stil.

De texter som behöver en språkgranskning på nivå 2 kan till exempel vara akademiska texter där strukturen och rubrikerna redan är fastslagna enligt en mall och inte ska ändras.

En språkgranskning på nivå 2 eller 3 behövs särskilt när en text är skriven av flera olika skribenter eller är skriven i en organisation som traditionellt använder en byråkratisk eller akademisk stil.

När jag språkgranskar texter, alltså gör en omarbetning på nivå 2 eller 3, för din organisation får ni både korrekturläsning och språkgranskning, eftersom korrekturläsningen är den första nivån och alltså ingår i de andra nivåerna.

Hur vet jag om texten behöver korrekturläsning eller språkgranskning?

Det enklaste sättet att få veta om texten behöver korrekturläsning eller språkgranskning är att mejla den till mig. Då kan jag titta på den och föreslå vad texten behöver, inklusive ett kostnadsförslag.

Hör av dig när du behöver korrekturläsning och språkgranskning

Har din arbetsplats texter som behöver korrekturläsning och språkgranskning? Jag korrekturläser och språkgranskar de flesta typer av texter, till exempel webbtexter, rapporter, artiklar, broschyrer, kundbrev och marknadsmaterial. Hör av dig till mig på jenny@iklartext.se så diskuterar vi vidare vad din arbetsplats behöver.

Share This