Korrekturläsare till din arbetsplats

Behöver din arbetsplats ta in en extern korrekturläsare eller språkgranskare? Jag har många års erfarenhet av att korrekturläsa och språkgranska texter åt företag och myndigheter. Hör av dig till mig för att få ett kostnadsförslag för korrekturläsning eller språkgranskning av din text.

Korrekturläsare eller språkgranskare – vad är skillnaden?

När jag får ett uppdrag som korrekturläsare kontrollerar jag att texten är korrekt och att den följer dagens skrivregler. En korrekturläsning är den lägsta nivån av språkgranskning, som vi språkkonsulter kallar för nivå 1. Men en text kan granskas på fler nivåer än så.

När jag gör en mer avancerad språkgranskning än bara korrekturläsning anpassar jag texten efter syfte och målgrupp, kontrollerar ordval och stil och ser till att texten hänger ihop på ett tydligt sätt. Detta kallas nivå 2.

När jag språkgranskar på nivå 3 arbetar jag även med rubriker och disposition för att lyfta  fram textens budskap, så att den kommunicerar det den ska.

Korrekturläsare – eller snarare språkgranskare – för din text

Många texter behöver ses över av någon som gör en mer avancerad granskning än en korrekturläsare gör. En text som är skriven av flera olika skribenter behöver ofta en mer avancerad språkgranskning än ren korrekturläsning. Samma sak brukar gälla texter som är skrivna av någon som inte är skribent, språkkonsult, journalist, copywriter eller liknande till yrket. Även texter som är skrivna i en organisation som traditionellt använder en byråkratisk eller akademisk stil brukar behöva en språkgranskning på nivå 2 eller 3.

Behöver jag en korrekturläsare eller en språkgranskare?

Undrar du om det räcker att ta in mig som korrekturläsare eller om texten behöver en mer avancerad språkgranskning? Det enklaste sättet att få reda på det är att mejla texten till mig. Då kan jag titta på den och komma med ett förslag på vad texten behöver, inklusive ett kostnadsförslag. Om det handlar om större mängd text brukar det bästa vara att vi bokar in ett möte och diskuterar vad som behöver göras.

Behöver du en korrekturläsare eller språkgranskare?

Har din arbetsplats texter som behöver ses över av en korrekturläsare eller språkgranskare? Eller jobbar du på en tidning eller ett bokförlag som behöver korrekturläsare? Jag korrekturläser och språkgranskar de flesta typer av texter åt företag och myndigheter. Till exempel hjälper jag till med webbtexter, artiklar, kundbrev, rapporter, broschyrer och marknadsmaterial. Jag har även korrekturläst ett stort antal böcker – fack- och skönlitteratur – åt bokförlag, varit semestervikarie på en filmtidskrift och inhoppare på Dagens Nyheters korrekturavdelning. Behöver du en korrekturläsare eller språkgranskare? Varmt välkommen att kontakta mig.

Share This