Klartext korrekturläser och språkgranskar årsredovisningar

Är det dags att sammanställa årsredovisningen? Vill du att texterna ska bli begripliga och effektiva och inte så byråkratspråkliga som de kan bli om man skriver som man alltid har gjort?

”Årsredovisningen är bara siffror, så där behöver vi inte ta in någon textexpert.” Eller? Nja, en stor del av årsredovisningen består av text, och det är många av en organisations intressenter som läser årsredovisningen. För en del av dem är det dessutom den enda av organisationens texter som de kommer i kontakt med. Det är alltså ett viktigt tillfälle att kommunicera utåt vad ni står för. Professionella texter i årsredovisningen visar att organisationen är seriös.

Det är lätt att missa att ta professionell hjälp med texterna i årsredovisningen. Kanske utgår ni från förra årets texter, som inte heller är skrivna av en professionell skribent, utan har sett ut på samma sätt i decennier? Gör inte det misstaget.

Ta in en språkkonsult tidigt i arbetet med årsredovisningen

Den största nyttan av mig får ni om jag kommer in tidigt i arbetet med årsredovisningen. Se till att jag är med och skriver texterna från grunden, agerar bollplank för den som skriver redan från början eller språkgranskar texterna i flera omgångar med start i projektets första stadium. Resultatet blir genomarbetade texter som är begripliga och ger ett modernt intryck.

Korrekturläsa årsredovisningen

Brinner det i knutarna? Är det snart deadline för att skicka årsredovisningen till tryck? Ni har redan skrivit texterna och nu vill ni att någon går igenom den och fixar till det värsta? Lugn bara lugn. Jag korrekturläser eller språkgranskar texterna i slutskedet; det kommer att göra årsredovisningens texter betydligt bättre än om ni inte tar hjälp med texterna alls. Och så samarbetar vi tidigare nästa år. Okej?

Behöver ni hjälp med årsredovisningen?

Behöver ni hjälp med texterna i er årsredovisning? Jag skriver, språkgranskar eller korrekturläser texterna. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Share This