Allt oftare ser man exempel på att hjälpverbet kommer skrivs utan ett efterföljande att. Så här kan det se ut: Hon kommer klara sig bra. Kan man verkligen skriva så?

Vanligt att stryka att

Kommer är inte det enda verbet där att stryks ibland. Andra exempel är sluta, glömma, lova, fortsätta och försöka. Men kommer är ett av de vanligaste verben och märks därför kanske tydligare än andra.

Skriv gärna kommer med att – även om det går bra utan

I dag betraktas båda skrivsätten som korrekta. Du kan alltså välja om du vill skriva Hon kommer klara sig bra eller Hon kommer att klara sig bra. Men du som brukar läsa mina språkbrev vet att jag gärna rekommenderar att skriva på ett sätt som stör så få läsare som möjligt. Många har lärt sig att det heter kommer att och reagerar om att saknas. När jag skriver det här 2011 tycker jag därför att det är en bra idé att fortsätta att skriva kommer att – än så länge.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This