Allt oftare ser man exempel på att hjälpverbet kommer skrivs utan ett efterföljande att. Så här kan det se ut: Hon kommer klara sig bra. Kan man verkligen skriva så?

Vanligt att stryka att

Kommer är inte det enda verbet där att stryks ibland. Andra exempel är sluta, glömma, lova, fortsätta och försöka. Men kommer är ett av de vanligaste verben och märks därför kanske tydligare än andra.

Skriv gärna kommer med att – även om det går bra utan

I dag betraktas båda skrivsätten som korrekta. Du kan alltså välja om du vill skriva Hon kommer klara sig bra eller Hon kommer att klara sig bra. Men du som brukar läsa mina språkbrev vet att jag gärna rekommenderar att skriva på ett sätt som stör så få läsare som möjligt. Många har lärt sig att det heter kommer att och reagerar om att saknas. Därför är det en bra idé att fortsätta att skriva kommer att – än så länge.

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.