En biljon på svenska är en etta följd av tolv nollor. En miljard är en etta följd av nio nollor. En miljon är en etta följd av sex nollor.

Det som krånglar till det hela är att det engelska billion inte är samma sak som det svenska biljon. Billion på engelska motsvarar miljard på svenska.

Och för att krångla till det ytterligare skilde sig termerna tidigare åt mellan amerikansk och brittisk engelska. I dag används dock billion på samma sätt i nästan alla engelskspråkiga länder, men det är en ändring som på vissa håll har skett ganska nyligen. Det kan alltså finnas gamla texter kvar med den gamla betydelsen.

I många andra språk används olika varianter av ordet biljon på samma sätt som på svenska. Biljon på svenska motsvarar i dag trillion på alla varianter av modern engelska.

Dessutom – jag lovar att det här är sista graden av krångel – finns även det svenska ordet triljon, som är en miljon biljoner. Det är alltså en etta och arton nollor.

Var försiktig med biljon

Det finns alltså en risk för missförstånd när ordet biljon används. Om du misstänker att ordet är felanvänt, till exempel i en svensk text som är översatt från engelska, så ställ alltid kontrollfrågor. I dina egna texter kan det vara en bra idé att förtydliga hur mycket en biljon är, till exempel genom att skriva tusen miljarder inom parentes.

Förkorta miljoner kronor och miljarder kronor

Apropå stora tal så vill jag också nämna mkr, som är vanligt förekommande men som inte är någon vedertagen förkortning. Ska det betyda miljoner kronor eller miljarder kronor? Om du behöver förkorta rekommenderar Språkrådet mnkr och mdkr, men skriv gärna ut hela orden om du har möjlighet.

Vill du ha tydliga och korrekta texter?

Vill du ha tydliga och korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Som språkkonsult skriver och omarbetar jag svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig för att prata om hur vi kan förbättra texterna på din arbetsplats.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This