Funderar du på att ta hjälp med språkgranskning på din arbetsplats och undrar hur det går till? Arbetsprocessen kan variera. I den bästa av världar är jag som textgranskare med redan från början i arbetet med webbplatsen eller vad det nu är som behöver texter. Här kan du läsa ett tidigare språkbrev om att ta in en skribent från början. Särskilt i större projekt är det bra om jag är med tidigt. Då har jag möjlighet att påverka texterna och projektet på en grundläggande nivå. Kanske kommer vi fram till att det inte är den målgrupp som kunden trodde som vi ska skriva för. Kanske kommer vi till och med fram till att det inte är en text som behövs utan en film.

I många fall kontaktar kunden dock mig när texterna är eller håller på att bli färdiga för språkgranskning. Då brukar ungefär de här stegen ingå i arbetet:

  1. Kunden hör av sig till mig med en förfrågan.
  2. Kunden och jag analyserar syfte, mottagare och kommunikationssituation tillsammans. För större granskningsarbeten och om vi sitter i samma del av landet kan det vara bra med ett inledande möte där vi pratar om texten och vad den behöver.
  3. Ibland behöver kunden och jag göra en gemensam genomgång av texten. Det gäller om texten är komplicerad eller om det finns ett stort glapp mellan den aktuella versionen och vad målgruppen behöver för att texten ska fylla sitt syfte. Ett exempel är en handledning som behöver tydliga steg-för-steg-instruktioner men som är skriven som en rapport av nuläget. Då behöver jag ofta börja med att omarbeta en mindre del av texten och stämma av med kunden – kanske i flera omgångar.
  4. Kunden och jag bestämmer vilken nivå texten ska granskas på. Jag granskar texter på flera nivåer.
  5. Kunden meddelar mig en kontaktperson som kan svara på frågor om texten under arbetets gång – ofta är det samma person som den som kontaktade mig från början.
  6. Jag granskar texten. Om kunden har egna skrivregler följer jag förstås dem. Annars utgår jag från Svenska skrivregler från Språkrådet. Det bästa arbetssättet brukar vara att jag använder Words granskningsmarkeringar för att skriva in mina ändringsförslag. På så sätt kan kunden tydligt se vad jag föreslår och själva välja om de vill använda mina ändringar eller behålla den ursprungliga formuleringen. Jag brukar även använda Words kommentarsfunktion för att skriva in frågor och kommentarer i textfilen.
  7. Jag mejlar tillbaka den granskade texten till kunden. Jag skickar också med en granskningsrapport med övergripande kommentarer, som kan hjälpa skribenterna att skriva ännu bättre texter framöver.
  8. I vissa fall, särskilt om det är många personer inblandade som ska tycka till om texten, behövs flera genomgångar av texten, och kanske ett möte däremellan där kunden och jag går igenom texten tillsammans.
  9. Annars får kunderna självklart gärna ställa kompletterande frågor till mig om granskningen.
  10. Ibland behövs en granskning till i slutet, ofta i form av en korrekturläsning, till exempel för att texten layoutas, och då är det lätt att det slinker in nya fel på vägen från Worddokument till färdiglayoutad text.

Behöver du hjälp med textgranskning på din arbetsplats?

Har din arbetsplats texter som behöver bli bättre? Jag språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag och myndigheter. Varmt välkommen att kontakta mig och berätta vad du behöver hjälp med.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This