I svenskan saknar vi ett könsneutralt pronomen som betecknar människor. Vi har hon och vi har han, men vi har inget ord att använda när vi inte vet om personen är en man eller en kvinna.

Förr använde man ofta han även om man inte alls visste om det handlade om en man: Läsaren har oftast frågor som han vill ha svar på. Detta sätt att uttrycka sig är idag förlegat. Det kan leda till missförstånd och uppfattas dessutom som könsdiskriminerande av många läsare. Men hur ska vi uttrycka oss istället? Det finns ett antal olika sätt:

  • Du-tilltal. Om det passar i texten är det här ett utmärkt alternativ. Exempel: Du som är en ovan skribent har mindre nytta av stavningskontrollen.
  • Plural. En bra strategi om den passar i sammanhanget. Exempel: Ju mer ovana skribenterna är, desto mindre nytta har de av stavningskontrollen.
  • Hon eller han alternativt han eller hon. Ett enkelt alternativ som dock kan kännas klumpigt om du använder det för ofta. Exempel: Ju mer ovan skribenten är, desto mindre nytta har hon eller han av stavningskontrollen.
  • Den som. Fungerar bra vid enstaka tillfällen, men det fungerar inte i längden att göra om alla meningar som behöver ett könsneutralt pronomen till den som-meningar. Exempel: Den som är en ovan skribent har mindre nytta av stavningskontrollen.
  • Den. Kan kännas ovant, men det är faktiskt ett skrivsätt som Språkrådet rekommenderar. Exempel: Ju mer ovan skribenten är, desto mindre nytta har den av stavningskontrollen.
  • Hon. Eftersom det fortfarande existerar många texter med han som könsneutralt pronomen försöker jag ofta jämna ut det genom att använda hon. Men naturligtvis är det i den enskilda texten lika fel att använda hon generellt som att använda han. Exempel: Ju mer ovan skribenten är, desto mindre nytta har hon av stavningskontrollen.
  • Upprepa huvudordet. Tänk på att det här sättet lätt blir tjatigt och stör läsningen. Exempel: Ju mer ovan skribenten är, desto mindre nytta har skribenten av stavningskontrollen.
  • Passivering. Tänk på att för många passiveringar gör texten otydligare. Exempel: En ovan skribent gynnas mindre av stavningskontrollen.

Undvik byråkratspråkliga uttryck som denne eller vederbörande.

Det pågår dessutom diskussioner om att införa ett nytt könsneutralt pronomen, till exempel hän, hen eller hn. Jag tycker att det är en spännande diskussion och uppmuntrar gärna den typen av nyord. Men dagens språkvårdare anser inte att det är genomförbart att införa ett nytt ord som skulle behövas så ofta i det svenska språket.

Uppdatering september 2012: Sedan jag skrev det här språkbrevet har hen-debatten blossat upp ordentligt. Det skriver jag om i ett språkbrev 2012.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This