Hur vet man vilken stilnivå man ska lägga sig på när man skriver? Det första steget i valet av stilnivå är att fundera på vem som ska läsa texten och varför. Om du SMS:ar till en kompis, mest för att du är lite uttråkad eller för att du vill ge honom ett gott skratt, håller du dig på en annan nivå än om du skriver ett myndighetsbrev som ska ge en medborgare ett besked.

Skriv begripligt

Ett vanligt misstag är att lägga sig på en onödigt hög eller krånglig stilnivå. Man kanske väljer en byråkratisk stil av tradition. Men tänk gärna efter en gång till. Vem gynnas egentligen av att du skriver krångligare än du behöver?

Finns det till exempel någon anledning att skriva så här?

När en ansökan om försäkring inkommer till bolaget gör berörd handläggare en riskanalys till bedömande av om försäkring skall meddelas och, i sådana fall, om några särskilda villkor skall påföras avtalet (reservationer).

 

När du kan skriva så här?

När vi får in en försäkringsansökan gör vi en riskanalys för att bedöma om du kan få en försäkring hos oss och om din försäkring ska ha några särskilda villkor.

 

Självklart ska du inte använda slangbetonade uttryck när du skriver i ditt arbete. Men blanda inte ihop den offentliga stilen med ett krångligt språk. Det går att uttrycka sig begripligt även om texten ska ha en högre stilnivå.

Håll dig till en stilnivå

Bestäm dig för en stilnivå och håll dig till den. Ett vanligt misstag är att blanda olika stilnivåer i en och samma text. Det förvirrar läsaren och kan ge ett löjeväckande intryck.

 

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, skriva lättlästa texter eller ta fram språkliga riktlinjer för text.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This