Kålen har växt eller kålen har vuxit – vilket är egentligen rätt? Och är det någon skillnad om man pratar om en människa? Är Emelie har vuxit mer rätt än Emelie har växt?

Verbet växa kan böjas på två sätt i supinum, alltså den form som kommer efter hjälpverben har eller hade. De två formerna är växt och vuxit. Båda formerna är vanliga och ingen räknas som bättre eller mer korrekt än den andra.

Ibland hör man någon säga att växt är barnspråk eller att de har lärt sig i skolan att man inte får använda den formen – eller mer specifikt att man inte skulle kunna använda den formen om människor. Men någon sådan regel finns inte. Du kan alltså lugnt säga och skriva både att någon eller något har växt och att någon eller något har vuxit.

Behöver din arbetsplats begripliga och korrekta texter?

Behöver din arbetsplats begripliga texter som är anpassade efter läsarna? Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig, Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska på Klartext, för att få ett kostnadsförslag.

Vill du som enskild skribent bli bättre på skrivregler och på att skriva texter i jobbet? Varmt välkommen till självstudiekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This