Vad är det egentligen som gör att vi kallar ett antal meningar för en text? Är följande stycke en text?

”Den hopskrynklade tidningen låg på bordet. Rolig är ett adjektiv. Pelle var på väg hem från skolan. Tiga är silver. Mamma somnade.”

Nej, det är ingen text, det håller du nog med om. Meningarna har inget gemensamt. De handlar helt enkelt inte om samma saker, det finns ingen röd tråd. Men då måste väl följande avsnitt vara en text?

”Det tog tid att åka till jobbet. Tunnelbanan fungerade inte. Jag hade svårt att gå. Jag hade på mig ett par nya skor. Jag kom fram till jobbet. Då var det dags att gå på lunch.”

Ja, det här är en text. Men som du märker är det inte någon särskilt tydlig text. Det är svårt att följa med i författarens tankegångar. Det är inte klart vilka händelser som leder till vilka och i vilken ordning de sker. Vad är det då som saknas? Jo, en bra text innehåller ord och uttryck som binder ihop meningarna och klargör sambanden. Exempel på sådana ord och uttryck är och, även, sedan, under tiden, som, men, därför att och om. Med hjälp av dem blir texten mycket tydligare:

”Det tog tid att åka till jobbet eftersom tunnelbanan inte fungerade. Dessutom hade jag svårt att gå beroende på att jag hade på mig ett par nya skor. Till slut kom jag fram till jobbet, men då var det redan dags att gå på lunch.”

Texten blev tydligare, eller hur? Genom att använda sådana uttryck underlättar du för dina läsare. Uttrycken talar om hur du tänkte när du skrev texten och hur meningarna hör ihop med varandra. Du ser lättare om du har utelämnat något tankeled som dina läsare behöver för att förstå texten – och dina läsare kan lättare följa med i texten.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This