Varför blir hen så upprörd?

Kanske har du noterat att det pågår en stundtals ganska hetsig hen-debatt runt omkring oss. Vad handlar nu det här om? Som jag ser det fyller hen framför allt tre funktioner: den rent språkliga funktionen som könsneutralt pronomen som beteckning för den som varken...

Hon, han eller den?

I svenskan saknar vi ett könsneutralt pronomen som betecknar människor. Vi har hon och vi har han, men vi har inget ord att använda när vi inte vet om personen är en man eller en kvinna. Förr använde man ofta han även om man inte alls visste om det handlade om en man:...

Skriv jämställt

Du som brukar läsa Klartexts språkbrev vet att en tydlig text är anpassad till dem som ska läsa den. Att skriva jämställt är en del av det arbetet. Om du skriver en text som har ungefär lika många läsare av båda könen finns risken att hälften av läsarna missar...