Korrekturläsning, varför är det viktigt? Det finns inget egenvärde i att en text är korrekt och rättstavad – oftast kan vi förstå även en text med fel. Men du har mycket att vinna på att skriva korrekta texter. Ett fel sticker lätt ut och stör läsaren – och du vill ju att dina texter ska vara tydliga och lättlästa. Dessutom finns risken att läsarna tappar förtroende för dig om dina texter innehåller fel. Vägen till korrekta texter stavas korrekturläsning.

Korrekturläsning – några tips

Oavsett om det handlar om din egen text eller om du hjälper någon annan så får du här några tips för smart korrekturläsning:

  • Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se sina egna fel. Låt kollegerna veta att du gärna hjälper dem med korrekturläsning. Be själv om hjälp med korrekturläsning när du behöver det.
  • Är ordet rätt stavat? Slå upp det i Svenska Akademiens ordlista (senaste upplagan är från 2006) om du är det minsta osäker. Slå upp ovanliga böjningsformer om du inte är helt säker på dem. Slå upp dem även om du tror att du är helt säker, förresten. En bra korrekturläsare behöver inte ha allt i huvudet. Däremot vet hon eller han var man kan slå upp saker.
  • Även Svenska skrivregler (Språkrådet 2008) behöver du ha i närheten när du korrekturläser. Där får du reda på allt om till exempel skiljetecken, siffror, förkortningar och avstavning.
  • Om du har tillgång till dokumentet elektroniskt finns det mycket du kan använda datorn till: gör en stavningskontroll, sök på dubbla mellanslag och mellanslag före punkt, komma, kolon och semikolon.
  • Är texten konsekvent? Även här kan du använda sökfunktionen. Ska det stå idag eller i dag, kvalité eller kvalitet?
  • När du har dragit nytta av datorns alla verktyg: skriv ut texten och läs den på papper. Du ser garanterat nya saker.
  • Är texten redan layoutad? För en formgiven bok, broschyr eller liknande kan du behöva titta på även andra saker än de rent språkliga: Är rubriknivåerna korrekta och konsekventa? Är det rätt typsnitt på rätt ställe? Är det lika stort utrymme mellan rubriker och löptext överallt? Stämmer sidnumreringen och kapitelnumreringen?
  • Om texten är layoutad behöver du även kontrollera att avstavningarna är korrekta. Gå igenom högermarginalen en gång extra, stanna till på varje bindestreck och kontrollera att avstavningen är korrekt.

Missa inte korrekturläsningen om du vill att dina texter ska bli tydliga och begripliga.

Behöver du hjälp med korrekturläsning?

Jag korrekturläser och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag eller för att prata om vilka texter som behöver granskas på din arbetsplats.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This