Ordet stycken, eller förkortningen st., kan verka praktiskt att använda när det handlar om ett antal av något. Men fundera gärna innan du använder det. Ofta vinner texten på att du stryker ordet.

I den här meningen används ordet flitigt:

Vi har haft ca 30 000 st besökare som genererat ca 570 st provkörningar och 418 st leads som i sin tur mynnat ut i sex stycken ordertecknade bilar.

Texten blir bättre utan stycken:

Vi har haft ca 30 000 besökare som genererat ca 570 provkörningar och 418 leads som i sin tur mynnat ut i sex ordertecknade bilar.

I den här meningen blir det extra tydligt att ordet inte fyller någon funktion, och det stör dessutom läsningen eftersom det förekommer så många gånger. Texten var även inkonsekvent genom att förkortningen st användes parallellt med det utskrivna ordet stycken.

Här följer några andra exempel på där stycken gärna kan strykas i löpande text:

Han har tio stycken kompisar. –> Han har tio kompisar.
Jag har köpt tre stycken tröjor. –> Jag har köpt tre tröjor.
Kursen hade tolv stycken deltagare. –> Kursen hade tolv deltagare.

Jag skulle säga att något enstaka stycken inte behöver störa läsningen, men om du är medveten om att du använder ordet ofta rekommenderar jag att du söker efter ordet i din text och ser var du kan stryka det.

Vill du ha tydliga och korrekta texter?

Vill du ha tydliga och korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Som språkkonsult skriver och omarbetar jag svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig för att prata om hur jag kan förbättra texterna på din arbetsplats.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This