Korrekturläsning är den ytligaste formen av språklig textgranskning. När jag korrekturläser kontrollerar jag att texten är korrekt och att den följer dagens skrivregler. De flesta texter behöver dock en mer omfattande språkgranskning än så.

Få texter behöver enbart korrekturläsning

Om en text bara behöver en ren korrekturläsning så uppfyller den antagligen minst ett av följande kriterier:

  1. Den är skriven av någon som har mycket god språkkänsla, som kanske har skrivandet som yrke och till och med är utbildad i att skriva.
  2. Den är redan redigerad av en professionell textmänniska. Ett exempel är en bok som är skriven av en författare och sedan noga genomarbetad med hjälp av en redaktör, kanske i flera omgångar.

Andra texter brukar behöva en mer genomgående språkgranskning.

Språkgranskning på flera nivåer

Som du redan har förstått finns det olika nivåer av språkgranskning. De här nivåerna brukar jag jobba med:

  • Nivå 1: Korrekturläsning av texten. Jag kontrollerar att texten är korrekt och följer dagens skrivregler.
  • Nivå 2: Förutom korrekturläsning anpassar jag texten efter syfte och målgrupp. Jag kontrollerar ordval, meningsbyggnad, stil och att texten hänger ihop på ett tydligt sätt.
  • Nivå 3: Jag arbetar med dispositionen och rubrikerna, förutom de två ovanstående punkterna. Jag lyfter fram textens budskap, så att texten kommunicerar det du vill.
  • Nivå 4: Jag gör en total omarbetning av texten för en ny mottagargrupp eller ett nytt syfte. Det kan till exempel handla om tryckt marknadsmaterial som behöver omarbetas för att passa på en webbplats.

Att göra en text korrekt är inte samma sak som att göra den begriplig

Jag får ofta förfrågningar om jag kan korrekturläsa en text. När jag tittar på texten så ser jag att den behöver en språkgranskning på nivå 2 eller 3. Jag berättar det för kunden, och förhoppningsvis leder det till att jag får göra en ordentlig språkgranskning och kan hjälpa kunden att få en begriplig text som når fram till målgruppen.

Ibland händer det dock att kunden inte har tid eller budget för en ordentlig språkgranskning utan ber mig att ändå bara korrekturläsa texten. Det här avråder jag från. I mina ögon är det tämligen meningslöst att göra en korrekturläsning i det fallet. Då får kunden tillbaka en text som visserligen är korrekt på ytan, men det är fortfarande inte en bra text. Den är inte anpassad efter den som ska läsa den. Om du tar hjälp av en textgranskare så välj någon som har kompetensen att göra texten begriplig, och se till att avsätta tid och budget för en ordentlig språkgranskning.

Behöver du språkgranskning?

Behöver din arbetsplats hjälp med att språkgranska eller skriva texter? Som språkkonsult skriver och omarbetar jag svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This