Är det fult att svära? Får man svära? När i så fall? Många har lärt sig att svordomar är fula. Du som använder svordomar i din kommunikation riskerar därför att störa läsarna, vilket gör att budskapet inte går fram lika bra.

Vem vänder du dig till och varför?

Som i all kommunikation behöver du anpassa språket efter vem som ska läsa texten och varför. Kommunicerar du med en målgrupp som kan bli störd av svordomar så gör du bäst i att låta bli dem.

Svordomar hör hemma i det vardagliga språket. Om du använder svordomar när du kommunicerar kommer ditt språk att få en vardaglig stil. Det behöver absolut inte vara dåligt. Om syftet med kommunikationen är att skapa förtroende och bygga relationer med en målgrupp som uppskattar den vardagliga stilen kan svordomar vara ett effektivt sätt att uppnå det.

Tal eller skrift?

Svordomar är långt vanligare – och mer accepterade – i tal än i skrift. Men vi lever i ett samhälle där skriftspråket närmar sig det talade språket, och i många informella kanaler, till exempel i sociala medier, kan det vara helt okej att svära i vissa sammanhang.

Vem är du?

Vem är du när du skriver? Skriver du som privatperson eller representerar du ett företag eller en myndighet? När du representerar någon annan än dig själv behöver du anpassa dig efter det – få företag och myndigheter accepterar svordomar i sitt officiella skriftspråk.

”Svordomar tyder på dåligt ordförråd”

Att svordomar skulle tyda på ett dåligt ordförråd är en envis myt. Naturligtvis är det inte så! Svordomar är en del av ditt ordförråd precis som andra ord.

Min gissning är att myten har uppstått för att svordomarna hör till det vardagliga språket och därför inte anses lika fina eller intellektuella som andra ord. Därifrån är steget inte långt till att påstå att den som svär inte skulle ha ett lika bra ordförråd som den som använder ett språk med en mer formell stil. Men så är det alltså inte. Eller som svordomsexperten Ulla Stroh-Wollin på Uppsala universitet uttryckte det i ett föredrag jag lyssnade på i våras: ”Det är inte så att man kan ett visst antal ord, och om man lär sig en svordom så försvinner andra ord.”

Låt bli svordomarna om du är tveksam

Ska du använda svordomar eller inte? Det är upp till dig och beror alltså bland annat på vem du vänder dig till, vem du är, vilken kanal du kommunicerar i och om du använder tal eller skrift. Var medveten om att många människor reagerar på svordomar. Är du det minsta osäker på vad din målgrupp tycker om svordomar föreslår jag att du låter bli dem.

Vill du ha stilkoll?

Vill du vara säker på att din text håller rätt stilnivå för den målgrupp du riktar dig till? Ta hjälp av mig för att språkgranska eller skriva texterna på din arbetsplats – med eller utan svordomar. Varmt välkommen att kontakta mig.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This