Händer det att du vill markera ord i din text? Kanske vill du understryka att ett ord är särskilt viktigt eller visa att ordet sticker ut på något sätt. Här kommer några enkla regler:

Kursivering

Använd kursivering för

  • titlar på böcker, filmer eller liknande
  • ord eller uttryck på andra språk
  • betoning av ett ord eller uttryck.

Fetstil

Använd fetstil för

  • nyckelord i texten.

Understrykning

Understrykning är en kvarleva från skrivmaskinens tid. Idag behöver vi i princip aldrig använda understrykning i en text som ska läsas på papper.

På webben markerade understrykning tidigare att något var en länk. Den användningen förekommer fortfarande ibland. Använd aldrig understrykning i något annat sammanhang på webben, eftersom läsaren då luras att tro att den understrukna texten är en länk.

Citattecken

Använd citattecken för citat och repliker. I ett tidigare språkbrev varnar jag för att citattecken ger uppfattningen att ett ord används på ett avvikande sätt.

Vad ska man undvika?

Undvik att blanda flera olika grafiska markeringar. Du behöver inte markera texten med både citattecken och kursivering, eller både kursivering och fetstil. En sorts markering räcker.

Var sparsam med grafiska markeringar. För många eller för långa markeringar ger lätt vargen kommer-effekt: läsaren tror inte att du menar allvar när du markerar något. Välj ut de nyckelord som behöver markeras. Skriv inte hela stycken eller avsnitt i fetstil eller kursiverad stil.

 

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.