Citat i citat

Citat i citat, hur skrivs det? Alltså när man vill skriva ett citat inuti ett annat citat. Det handlar det här språkbrevet om. Citat skrivs med dubbla citattecken Vanliga citat markerar vi på svenska med dubbla citattecken: ”Nu får det vara nog!” utbrast hon. På...

Sätt verbet tidigt i meningen

Verbet talar om vad som händer i en mening. En mening där verbet kommer tidigt blir lättare att läsa, eftersom läsaren då förstår direkt vad meningen handlar om. Här är ett exempel där verbet kommer sent (verbet i fetstil): Om uppföljningen leder till upptäckten av...

Hur använder man utropstecken?

Utropstecken är ett användbart skiljetecken, men det är också lätt att använda för många. Så när ska man använda det? Och hur ofta? Det handlar det här språkbrevet om. Anpassa användningen av utropstecken efter syfte, målgrupp och kanal Som med all kommunikation...

Hur böjs data?

Hur böjs ordet data? Och hur används det egentligen? Är ordet singular eller plural? Det får du svar på i dagens språkbrev. Data är plural Data i betydelsen information, uppgifter eller fakta är plural. Det innebär att vi bör skriva tekniska data, olika data,...

Se till att läsaren inte behöver googla

Ibland när jag språkgranskar en text frågar jag skribenten om hen räknar med att textens läsare förstår ett visst uttryck. Det kan till exempel vara en fackterm, ett gammaldags uttryck eller ett ovanligt ord. Då händer det att jag får svaret att den som inte förstår...