Behövs ordet stycken?

Ordet stycken, eller förkortningen st., kan verka praktiskt att använda när det handlar om ett antal av något. Men fundera gärna innan du använder det. Ofta vinner texten på att du stryker ordet. I den här meningen används ordet flitigt: Vi har haft ca 30 000 st...

Sluta informera dina läsare

När du ska skriva en text behöver du alltid börja med att bestämma – eller ta reda på – vad texten har för syfte och vilka som är mottagare av texten. När jag får en förfrågan om att skriva eller språkgranska en text så ställer jag en massa frågor om texten och...

Jag tappade bokstavligen hakan

Dagens språkbrev handlar om orden bokstavligt och bildligt. Har du tänkt på att de ibland används på ett annat sätt än det vanliga? Bokstavligt betyder att något ska tolkas precis enligt ordens betydelse. Bildligt betyder att något ska tolkas som en liknelse eller...