Skriv konkret

I en webbtjänst som jag skriver texter till brottades vi med en passage som var svår att beskriva för användarna. Det handlar om ett komplicerat teoretiskt resonemang där vi vill ha reda på användarnas inställning till risk. Eftersom det är en hypotetisk fråga hade vi...

Skriv trevligt

En text som ska nå fram till sina läsare behöver vara tydlig och begriplig. I många fall är det också viktigt att texten har en trevlig ton och att den inte uppfattas som kritisk eller negativ. Sammanhang när det är av betydelse är till exempel brev från vissa...

Du eller ni?

Du som läser det här språkbrevet vet att jag förespråkar du-tilltal i texter. Det är lättare för läsarna att ta till sig en text som riktar sig direkt till dem än en text som talar om dem. Skriv alltså hellre Du måste ha en giltig biljett under hela resan än Resenär...

Stor eller liten bokstav efter kolon?

Ska det vara stor eller liten bokstav efter kolon? Det är en fråga som jag har fått från en av språkbrevets läsare. Svaret är att det beror på sammanhanget. Stor bokstav efter kolon Använd stor bokstav efter kolon om det handlar om en replik: Hon sa: ”Vad menar du med...