Kommunicera effektivt på Facebook

Är det dags för din arbetsplats att skaffa en Facebooksida? Eller har ni redan en men vill bli bättre på att nå ut till era gillare? Här får du tips på hur ett företag eller en annan organisation kan kommunicera på Facebook. Varför en Facebooksida? Har din arbetsplats...

Ordna en tävling

Uppdatering: den 1 januari 2019 började en ny spellag att gälla, som gör att det inte längre är förbjudet att ordna tävlingar där vinnaren utses med hjälp av slumpen. Olika sociala medier, till exempel Facebook, har dock specifika regler för vad man får göra och inte...

Skriv en sammanfattning

Skriver du långa texter, till exempel rapporter eller utredningar? Ett bra sätt att göra texten läsbar är att skriva en sammanfattning och placera den först i texten. Här får du några tips på hur du kan skriva en bra sammanfattning. Vem ska läsa texten? Kom ihåg vem...

Får man skriva färst?

Få – färre – färst. Det känns som ett naturligt sätt att komparera adjektivet få. Men får man verkligen säga så? Det är vi språkbrukare som bestämmer över språket. Om du bestämmer dig för att använda ordet färst så finns ordet. Det är upp till dig att sprida det och...

Skriv rapporter och utredningar

Skriver du rapporter, utredningar eller andra långa texter? Här får du tips om vad du kan tänka på då. Bestäm syfte och mottagare Innan du börjar skriva din text behöver du bestämma dig för – eller ta reda på – vem som ska läsa texten och varför. Anpassa...