Ge läsarna just den information de behöver

Vilken information ska vara med i din text? Kanske har du samlat på dig mer fakta än vad läsaren behöver? När du skriver en text ska du alltid börja med att göra klart vem som ska läsa texten och varför. Vad ska läsaren tycka, veta och göra efter att ha läst texten?...

Strukturera din webbplats

Om du vill att användarna ska läsa och ta till sig informationen på din webbplats kan du dela in texten i nivåer på det här sättet: Webbplatsen har en startsida som visar tydligt var användaren har hamnat och hur hon kommer vidare. Startsidan innehåller tydliga länkar...

Använd moderna och konkreta ord

Texter som består av moderna, konkreta och tydliga ord och uttryck är lättare att läsa. I många texter används alldeles för svåra eller byråkratiska ord helt i onödan. Använd inte formella eller ålderdomliga ord av gammal vana. Här följer några ord och uttryck som du...

Särskilda sammansättningar

Att sammansatta ord ska skrivas ihop har jag skrivit om i ett tidigare språkbrev. Ett klassiskt exempel är att en brun hårig sjuk sköterska inte är samma sak som en brunhårig sjuksköterska. Grundregeln är alltså att vi skapar sammansatta ord genom att sätta ihop två...

Före eller innan?

Ska det vara före eller innan här? Heter det Jag ska göra klart det här före midsommar eller Jag ska göra klart det här innan midsommar? Många har lärt sig att det heter före midsommar men innan midsommar kommer, att det heter före före en substantivfras och innan...