E-postetikett

Finns det särskilda skrivregler för e-post? Nja, de vanliga skrivreglerna gäller naturligtvis även här, men det finns några saker som du kan tänka särskilt på när du skriver just e-post. Börja och sluta Börja brevet med ett enkelt Hej! eller Hej Lena! Det fungerar...

Skriv symmetriskt

När en mening består av flera led behöver leden vara symmetriska för att texten ska bli begriplig och lätt att läsa. Det här är ett exempel på en osymmetrisk mening: Att hoppa fallskärm och ridning är mina främsta fritidsintressen. Meningen innehåller en att-sats och...

Slå upp

Tveka aldrig att slå upp saker som du är osäker på. Ingen kan hålla alla skrivregler i huvudet, och du är ju ingen levande ordbok! Så vad behöver man för hjälpmedel som skribent? Det finns två böcker som måste stå i varje skribents bokhylla: Svenska Akademiens...

Vad heter centrum i plural?

Hur böjer vi egentligen ett ord som centrum? Ord som slutar på -um och -ium kan vara knepiga och du har säkert också sett en mängd varianter. En bov i dramat är latinet, som ibland lyser igenom med sina böjningsformer som ofta blir svåra att hantera på svenska....

Skriv instruktioner

Skriver du instruktioner? Kanske skriver du bruksanvisningar eller manualer. Även om du inte tror att du skriver instruktioner skulle kanske någon av dina texter vinna på att vara skriven som en instruktion? De nya rutinerna för posthantering som finns beskrivna på...