Klartext skriver användardokumentation

Har ni programvara som behöver bli enklare att använda? Jag är språkkonsulten som ger dig pedagogisk och användbar användardokumentation på svenska. Kanske behöver ni ett hjälpsystem med online-hjälp eller en användarmanual, eller är det dags att uppdatera de gamla?

Ni kan även få hjälp med att skriva den svenska text som förekommer i era användargränssnitt (knappar, menyer och förklaringar på er webbplats eller i er programvara). Terminologin blir användbar och konsekvent – och jag kan även se till att den blir konsekvent med användardokumentationen.

Vill du veta vad det kostar att Klartext skriver er användardokumentation? Hör av dig på jenny@iklartext.se för att få en offert.

 

Att få en genomgång och omskrivning av användarmanualen gav oss mycket. Nu är den enhetlig, bättre disponerad och har ett språk som är lättare för användarna att ta till sig. Att skriva pedagogiskt var inte lätt, men efter översynen tycker vi att vi har en användarmanual som passar både våra användare och de som kommer nya in i vår verksamhet.

//Camilla Sandholm, Projektledare, Familjebostäder