När en mening består av flera led behöver leden vara symmetriska för att texten ska bli begriplig och lätt att läsa. Det här är ett exempel på en osymmetrisk mening: Att hoppa fallskärm och ridning är mina främsta fritidsintressen.

Meningen innehåller en att-sats och ett substantiv. För att få meningen symmetrisk kan vi göra om båda leden till att-satser: Att hoppa fallskärm och att rida är mina främsta fritidsintressen. Vi kan också göra om båda till substantiv: Fallskärmshoppning och ridning är mina främsta fritidsintressen.

Även punktlistor är exempel på när man behöver vara symmetrisk. Följande punktlista är inte symmetrisk:

Tänk på att

  • ta med sovsäck, liggunderlag och termos
  • rökning förbjuden
  • tåget avgår klockan 15.13
  • bussfärd till Storviken
  • båttur till Storholmen

Hur kan du göra den symmetrisk?  Här är ett alternativ:

Tänk på att

  • ta med sovsäck, liggunderlag och termos
  • det är förbjudet att röka
  • tåget avgår klockan 15.13
  • vi åker buss till Storviken
  • vi åker båt till Storholmen.

Även andra lösningar är möjliga.

Om Klartext

Vill du ha bättre texter? Klartext skriver, språkgranskar och korrekturläser svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se eller 073-919 66 42.