CV för Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska

Sedan 2002 driver jag företaget Klartext, där jag jobbar med att skriva texter – till exempel webbtexter, nyhetsbrev och storytellingtexter – granska texter, kommunicera i sociala medier och ta fram skrivriktlinjer. I botten är jag examinerad språkkonsult i svenska, utbildad på språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet.

Vad gör jag just nu?

Nyhet! Från och med 2017 erbjuder jag onlinekursen Skriv tydliga texter – en helt webbaserad skrivkurs för den som vill skriva bättre brukstexter. Vill du också skriva bättre i jobbet? Läs mer och anmäl dig till kursen.

Under 2017 skriver jag pedagogiska texter till PTK:s kommande webbplats om att arbeta utomlands. Dessutom jobbar jag med diverse kortare språkgransknings- och skrivuppdrag åt företag, myndigheter och andra organisationer, bland annat Svensk försäkring. Jag språkgranskar även och ger återkoppling på inlägg i PTK-bloggen och ser till att de blir begripliga och intressanta och att skribenterna har en personlig ton.

Under hösten 2016 släpptes boken Från ljugarbänken i Täby – en presentbok med noveller och bilder av nätverket Täbyförfattarna. En av mina roller i det projektet var att vara redaktör för bokens noveller. Där jobbade jag alltså med skönlitterära texter, vilket skiljer sig mycket från mina vanliga uppdrag för företag, myndigheter och organisationer. I novellerna gav jag återkoppling på bland annat gestaltning, person- och miljöbeskrivningar och att det fanns en röd tråd i berättelsen. Jag har även bidragit med en novell i boken.

Några av mina tidigare uppdrag

Eftersom jag har drivit Klartext sedan 2002 har jag hunnit med en del. Allt får förstås inte plats här. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Jag skriver

Från 2014 till 2016 jobbade jag med att skriva webbtexter till PTK Rådgivningstjänst. Jag ingick i PTK:s projektgrupp som utvecklade och förvaltade webbtjänsten. I gruppen ingick också projektledare, pensionsexperter, utvecklare och interaktionsdesigners. Förutom ren textproduktion medverkade jag med idéer och återkoppling i arbetet med webbtjänsten. PTK Rådgivningstjänst är en webbplats som ger rådgivning till alla som har tjänstepensionen ITP.

Jag har tagit fram webbtexter i projektet Biblioteket rätt och lätt. Längst ner på sidan som den här länken leder till ligger en pdf med grundversionen av webbtexterna. De är något mer lättlästa än en vanlig text och kan användas, delvis eller i sin helhet, av alla bibliotek. Dessutom har jag skrivit webbtexter åt bland annat Fora och Göran Johansson revisionsbyrå.

Tidigare har jag arbetat för dåvarande Banverket med att ta fram ett nytt regelverk för järnvägsbranschen i Sverige. Det innebar att jag samlade information samt bearbetade och skrev om det gällande regelverket, med hjälp av olika järnvägsspecialister, för att skapa de nya regeltexterna.

Jag har även arbetat som skribent åt flera företag i IT-branschen. Jag har skrivit marknadsmaterial, som produktblad och webbtexter. Dessutom är jag specialiserad på att skriva användardokumentation på svenska, både online-hjälp och manualer på papper. Jag är också van vid att skriva texter i användargränssnitt, det vill säga alla ord som förekommer på knappar och i förklaringar i programvara.

Jag kommunicerar i sociala medier

TUK Förlag anlitade mig som sociala medier-redaktör under 2011 och 2012. Jag använde Facebook och Twitter för att öka antalet besökare på förlagets webbplats. Jag började med att ta reda på TUK Förlags kommunikationsstil, målgrupp och värdeord. Därefter använde jag en strategi där jag bland annat

  • skapade en levande bild av TUK Förlag med hjälp av storytelling
  • skapade dialog i de sociala medierna, utvidgade förlagets nätverk och etablerade TUK som expert på ledarskap, projektledning och entreprenörskap
  • hakade på aktuella händelser i sociala medier.

Eftersom jag använder bland annat FacebookTwitter och blogg i min egen marknadsföring är jag van vid att använda sociala medier för att få ut ett budskap på ett effektivt sätt.

Jag språkgranskar och korrekturläser

Under 2014 var jag med och tog fram Pensionstermer för konsumenter, en ordlista som är Svensk Standard. Uppdragsgivare var SIS, Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring i samarbete.

Under 2014 omarbetade jag även webbtexter i form av frågor och svar om bredband för Post- och telestyrelsen, PTS. Jag var också fackboksredaktör för boken Promille – drick smartare och granskade texter för kortläsare i kollektivtrafiken för användbarhetsbyrån InUse.

Från 2011 till 2013 hoppade jag ibland in som vikarierande korrekturläsareDagens Nyheter, medan de fortfarande hade en korrekturavdelning.

Jag har omarbetat brevmallar för flera organisationer i försäkringsbranschen, bland annat SPP/Handelsbanken Liv, Collectum och Fora. I samarbete med bland annat försäkringshandläggare, kundansvariga och jurister har jag gjort bolagens kundbrev begripliga och kundvänliga.

Tidigare har jag arbetat med textgranskning i dåvarande Banverkets projekt som tog fram nya trafikregler för järnvägsbranschen. Jag ansvarade för att alla texter i projektet blev begripliga och fick ett korrekt och konsekvent språk. Dessutom har jag, bland mycket annat, språkgranskat, omarbetat och mottagaranpassat

  • ett stort antal rapporter, en broschyr och en handledning åt Naturvårdsverket
  • webbtexter åt Solna stadLänsstyrelsen i Jönköping och ExportkreditnämndenEKN
  • Stockholms universitetsbiblioteks låneregler
  • försäkringsbroschyrer för Agria Djurförsäkring
  • informationsmaterial för Sif.

Jag har omarbetat hjälptexter till Vetenskapsrådets internetbaserade system för att ansöka om forskningsbidrag. I samband med det testade jag även hjälptexterna och gav råd kring hjälpsystemets användbarhet. Jag har korrekturläst böcker åt bland annat Bokförlaget Semic, kund- och personaltidningar för Journalistgruppen,samt rapporter licentiatavhandlingar för Sköndalsinstitutet.

Jag tar fram riktlinjer och coachar skribenter

I projektet Biblioteket rätt och lätt tog jag fram språkliga riktlinjer för webbtexter som ska vara något mer lättlästa än vanliga klarspråkliga texter. Åt Familjebostäder har jag tagit fram riktlinjer för hur företaget kan skriva sin användardokumentation så att den blir tydlig och konsekvent. Åt dem har jag även omarbetat flera användarmanualer så att de blev pedagogiska, begripliga och användbara.

Jag har coachat skribenter på bland annat Lemontree, Statens fastighetsverkBörstjänaren och Svensk biblioteksförening. Dessutom har jag coachat en författare som skrev en verklighetsbaserad dokumentärroman. Våren 2007 tog jag fram språkliga riktlinjer för hur Ekonomistyrningsverket kan skriva effektiva och användbara hjälptexter för programvara. Hösten 2006 hjälpte jag myndigheten Verva med en ny version av lagrummet.se. Jag tog fram språkliga riktlinjer för webbplatsen, fungerade som skrivcoach och bollplank åt redaktionen och granskade texterna.

Min utbildning

Språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1996–1999

Språkvetenskaplig utbildning på 100 poäng som blandar praktisk textproduktion med teoretiska kunskaper om vad som utmärker en bra text. Mitt examensarbete, som jag gjorde på Natur och Kultur, handlade om ordboksarbete.

Fristående kurser på Stockholms universitet

Enligt det dåvarande sättet att räkna har jag läst 80 poäng franska, 20 poäng danska, 5 poäng norska och 5 poäng semiotik.