Språkkonsult skapar klartext

Vill du vara säker på att budskapet i din text når fram? Anlita en språkkonsult för språkgranskning – textgranskning med ett annat ord – eller som skribent för att kommunicera med tydliga och begripliga texter.

Klartext anpassar din text efter syfte och målgrupp och ser till att den ger ett professionellt intryck. Att låta en språkkonsult se över ditt företags texter sparar ofta både tid och pengar. Arbetar du inom den offentliga sektorn vet du säkert att det till och med är lag på att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Där har du stor nytta av en språkkonsult som skapar klarspråk.

Klartext språkgranskar eller skriver dina texter

Klartext hjälper dig att

Skriv en bok – distanskurser

Hos Klartext hittar du två distanskurser som du läser via e-post: